About / Over

‘Condition Humaine’ is een online foto-expositie van Ronald Puma. De foto’s zijn gemaakt tussen 1981 en 2001 in Nederland en 10 Europese landen (>Home). De originelen van de foto’s zijn volgens het analoge procedé gemaakte zwart/wit vintage prints. 

De foto’s zijn beschikbaar voor publicaties en als reproductie in diverse formaten. Zie pagina Contact.

Verkoop van beperkte oplage van de oorspronkelijke (bariet)afdrukken op pagina Verkoop.

Een foto-expositie online met kleurenfotografie uit de periode 2010 tot heden onder de titel StreetLife (Nederland) is hier te zien: StreetLife (Nederland)

English language

‘Human Condition’ is an online photo exhibition made by Ronald Puma in the Netherlands. The photos are made between 1981 and the year 2001 in the Netherlands and 10 European countries (>Home). The originals of the photos are analog made black and white vintage prints.

The photos are available for publications and reproductions. See Contact page.

Sale of limited vintage (baryta) prints see Store page.

A photo exhibition online with colourphotography from 2010 till today with the titel StreetLife (Netherlands) can be seen here: StreetLife (Netherlands)

***

“Beelden zijn een afdruk van de ziel.” (Andrej Tarkovsky)
“Images are a print of the soul.” (Andrej Tarkovsky)
“Life is in colour, but black and white is more realistic.” (Wim Wenders)
“Als de wereld begrijpelijk was, zou er geen kunst zijn.” (Albert Camus)
“If the world would be understandable, there wouldn’t be art.” (Albert Camus)
“Nous sommes tous des îles de la solitude.” (Ronald Puma)
“Home is where the heart is.” (The Chameleons)
“La vie est absurde” (Albert Camus)
“Amor fati.” (Friedrich Nietzsche)
“You came on your own, that’s how you ‘ll leave.” (Editors)
“Voor wie weet te wachten komt alles op tijd.” (Jan Hanlo)
“For those who can wait all things happen at the right time.” (Jan Hanlo)
Every moment in our conscious life is a creatio ex nihilo.” (Jean-Paul Sartre)
“Op de vraag naar de zin van het leven antwoordt ieder met zijn levensloop.” (György Konrád)
“Zoals in een kolkende zee, te midden van onafzienbare watermassa’s die brullend oprijzen en
weer dalen, een schipper in zijn bootje zit, vol vertrouwen in zijn zwakke vaartuig, zo zit daar ook
in zijn dooie eentje, midden in een wereld vol kwellingen, de mens…..” (Arthur Schopenhauer)
“De mens kan pas iets willen als hij begrepen heeft dat hij nergens anders op kan rekenen dan op
zichzelf, dat hij alleen is op de wereld te midden van eindeloze verantwoordelijkheden, zonder
hulp of toevlucht, zonder enig ander doel dan het doel dat hij zichzelf stelt, zonder enig andere
bestemming dan de bestemming die hij zelf schept op deze aarde.” (Jean-Paul Sartre)
“Het gaat in het leven net als in het schaakspel: wij bedenken een plan, maar dat
plan blijft afhankelijk van datgene wat in het schaakspel de tegenstander, en wat in
het leven het lot belieft te doen. De wijzigingen die ons plan hierdoor ondergaat zijn
meestal zo ingrijpend dat het in de uitvoering nog maar aan enkele grondtrekken
is te herkennen.” (Arthur Schopenhauer)

***

“Het belangrijkste in de fotografie is dat je wat te zeggen hebt.” (Paul Strand)
“The most important in photography is that you have something to say.” (Paul Strand)
“De compositie van een foto is een simultaanverbinding, een organische totaliteit van visuele elementen. Alles moet dwingend zijn. Men kan niet de vorm van de inhoud scheiden. Het is de opgave van de fotografie in de beweging een expressief ogenblik van het evenwicht te grijpen”. (Henri Cartier-Bresson)

***

Toelichting Nederlands

‘Condition Humaine’ van Ronald Puma is een expositie met zwart/wit foto’s die gemaakt zijn van 1981 tot 2000 in Nederland en 10 Europese landen. Een deel van de foto’s werd geëxposeerd onder de titels ‘Dubliners’ (1992-1995) en ‘Onbekende Nederlanders’. ‘Onbekende Nederlanders’ is een serie op straat gemaakte portretfoto’s met de multiculturele samenleving als onderwerp. Deze portretserie werd geëxposeerd in 1995 en 1996 en in 1997 volgde publicatie in het blad FOTO. Een aantal andere foto’s van deze online expositie werd gepubliceerd in kranten, weekbladen en magazines.

Ronald Puma: “De thematiek van deze expositie is de ‘Condition Humaine’, een begrip uit de filosofie. Het staat voor het Lot en het Toeval, ons leven wordt grotendeels bepaald door toeval en contingentie. De mens wikt, het Lot beschikt. Religies, filosofen en kunstenaars hebben zich hier door de eeuwen heen mee bezig gehouden en houden zich er nog steeds mee bezig. Bij de expositie staan enkele citaten die toepasselijk zijn.”

Hoewel ik nu alles digitaal in kleur fotografeer vind ik zwart/wit nog steeds mooi. In 2005 gaf ik in eigen beheer een fotoboek uit met zwart/wit foto’s die gemaakt zijn in de Ooijpolder bij Nijmegen. De analoge tijd en het werken in de DOKA had zijn charme en een zekere magie, ik drukte de expositiefoto’s altijd op barietpapier af. In ieder geval zijn deze foto’s 100% photoshop vrij!”, aldus Ronald Puma.

Ronald Puma (Arnhem, 1957) studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid. Hij werkt vanaf 1990 als zelfstandig fotograaf. Dag- en weekbladen en magazines publiceerden zijn foto’s. Hij werkt onder andere voor bedrijven, instellingen en particulieren en exposeerde portretten en reisfoto’s. 

Explanation English

‘Human Condition’ is an exhibition of black and white photographs which Ronald Puma made from 1981 to 2000 in the Netherlands and 10 European countries. Some of the photos were exhibited under the title ‘Dubliners’ (1992-1995) and ‘Unknown Dutchman’. ‘Unknown Dutchman ‘ is a series of street portraits made with the multicultural society as the subject. It was exhibited in 1995 and 1996 and published in the magazine FOTO in 1997. Some other pictures of this online exhibition were published in newspapers, weeklies and magazines.

Ronald Puma: “The theme of this exhibition is the ‘Human Condition’, a concept from philosophy. It’s about man’s fate, coincidence and contingency. Religions, philosophers and artists have occupied themselves for ages with the questions of the human existence and they still do. In the exhibition are some quotes.”

“Although I work in digital color photography nowadays, I think black and white is still beautiful. In 2005 I published a book with black and white photos made in the Ooijpolder nearby my hometown Nijmegen with typical Dutch landscapes. The analog times and working in the Darkroom had its charm and a certain magic, I printed exhibition photos always on special paper. In any case, these photos are 100% photoshop free!”, according to Ronald Puma.

Ronald Puma (b. 1957, Arnhem, Netherlands) studied history and geography and worked from 1990 as an independent photographer. Daily and weekly newspapers and magazines have published his photos. He works for companies, institutions and individuals and exhibited portraits and travel photographs.

(C) Ronald Puma

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s